top of page

Didaktiske design

GBL21 logo.jpg

Spil

Formålet med projektet er at anvende Design Thinking i kombination med digitale og analoge spilredskaber til at udvikle elevers evner til at samarbejde, modellere, håndtere designprocesser og tænke innovativt. De fire kompetencer er alle eksempler på 21st century skills, fordi de har stor betydning for elevers muligheder for at deltage aktivt i deres kommende samfundsliv.

ibse HDegn.png

IBSE

Den undersøgende tilgang er traditionelt knyttet til undersøgelsen af naturen, men i denne sammenhæng kan undersøgelsen også omfatte, hvordan matematik som værktøj kan bruges til at undersøge forskellige data og på den måde at belyse et problem (matematisk modellering), eller man kan undersøge forskellige matematiske strukturer for deres forskelle og ligheder, og på den måde undersøge matematikken selv

engineering ASTRA.jpg

Engineering - STEM

Rapporten 'Engineering i skolen - Hvad, hvordan, hvorfor' beskriver en didaktik for engineering i grundskolen, og opstiller rammer for, hvordan man kan planlægge og gennemføre en undervisning, der er inspireret af den måde, som ingeniører arbejder på.

snegl kopi.png

Sprogbaseret Læring

Genre er kommet på dagsordenen i den pædagogiske verden, og det skyldes ikke mindst den interesse for den såkaldte ’australske genrepædagogik’, som er gået igennem læreruddannelse og grundskole siden starten af 2000 (Polias & Hedeboe 2000, Mulvad 2002a og 2002b).

bottom of page