top of page

Undervisning om Tyngdekraft med Max og Meta

Af Anette og Sepidé

Forberedelse

Filmen giver et indblik i de drøftelser vi havde da vi forberedte et undervisningsforløb om Tyngdekraft i 3. klasse. 

Som udgangspunk brugte vi Max og Meta bogen som inspiration og til at skabe nysgerrighed. 

Det didaktiske omdrejningspunkt er Derewiankas snegl, der har fokus på udvikling af et nuanceret fagsprog. 

Vi forsøgte os for første gang at have fokus på begrebet, modus i elevernes fællesskrivning

Forberedelsessamtalen er opdel i to videoer af 12 - 15 minutters varighed. 

Undervisningsdessign

Inspiration. Læs teksten ( 3 niveauer)

Rekonstruktion. Hvad handler teksten om +, - , !, ?

Transformation. List planeter og sol i forhold til hvilke, der har den største tyngdekraft. Mindste tyngdekraft først. 

Konstruktion. Skriv en argumenterende tekst om jeres, hvorfor I har listet dem, som I har. 

Transformation. Hvilke ting falder hurtigst. Beskriv jeres ting. Vægt, mål. 

Konstruktion. Skriv en undersøgelsesrapport - Skabelon. Definition/ argumentation, Modus

Refleksion

Refleksion

I refleksionsvideoen taler vi sammen om hvordan Sepidés undervisning er gået i de to andre 3. klasser og hvordan hun har tænkt sig at praktiserer den afsluttende fællesskrivning. 

 

Sepidé er især optaget af elevernes læsning og blevet mere bevidst om klassernes forskellig niveau. 

 

Det betyder at hun fremover vil tænke over hvordan hendes didaktiske dispositioner skal være forskellig i de tre 3. klasser . 

bottom of page