top of page

Fokus på modus i faglig argumentation

Det grammatiske redskab modus kan give et simpelt og hurtigt indblik i hvor skriftsprogsagtigt en tekst er. Med tidlige stilladsering vil eleverne udvikle et nuanceret skriftsprog. 

Elever skal gennem hele skoleforløbet udvikle deres kommunikationskompetence. For at opnå et nuanceret skriftsprog, som eleverne til 9. klasses eksamen kan bruge i argumenterende besvarelser, skal de allerede i indskolingen kende forskel på det talte hverdagssprog og det faglige skriftsprog. 

 

Til det kan du arbejde med det grammatiske redskab, modus.
Modus er en samlebetegnelse for subjekt og proces. Modus betyder måde og betegner det sted hvor det udsagn forankres. Det vil sige der hvor man kan se på hvilken måde en sprogbruger ser på en sag. (Jacobsen og Mulvad 2022)

 

Modusredskabet kan bruges i indskolingen når eleverne sammen formulere tekster ved fællesskrivning. Fællesskrivning sker i slutningen af hver lektion, når eleverne i plenum reflekterer over det lærte. 

 

Stilladser ved hjælp af spørgsmålene: 

  • Hvad har vi fundet ud af?  Påstand. 

  • Hvad er årsagen eller forklaringerne på påstanden. Fx: Det skyldes…eller Grunden til det er… 

  • Hvad kan vi konkludere? Det betyder at…. 

 

Eksempel fra 3. klasse om Tyngdekraften. 

Påstand. Alle objekter på jorden bliver presset ind mod jordens midte

Årsag. Det skyldes at jordens tyngdekraft  tiltrækker alle ting der er mindre end jorden. 

Konsekvens. Det betyder at mennesker og andre objekter ikke flyver ud i rummet. . Fakta. Tunge planeter med stor massefylde har en større tyngdekraft end lette planeter med lille massefylde. 

 

Jo før eleverne begynder på fællesskrivning des mere fagsprogsagtigt, bliver deres skriftsprog. 

 

Se mere om undervisningsforløb om tyngdekraften her.

bottom of page