top of page

Medicinske teknologier

OMSKRIVES

Læger og eksperter arbejder konstant på at udvikle metoder og medicin for at vi kan leve længere og bedre 

Vores levetid stiger, og vi kan leve et godt liv med sygdomme, der tidligere havde betydet døden

Nye måder at studere, hvordan den menneskelige krop fungerer eller reagerer på forandringer,introduceres med hastige hastigheder. Enheder

og systemer er ved at blive designet til at kontrollere, evaluere og fungere med computeriserede og elektroniske kontroller for at

udvide menneskelige evner og hjælpe med atforbedre menneskers sundhed.

Videnskabelige og teknologiske gennembrud er kernen i de fleste diagnostiske og behandlingsmetoder. For eksempel krævede

større operationer tidligere lange timers operation  efterfulgt af et omfattende hospitalsophold. I dag, med lasere, nye lægemidler og opdaterede medicinske procedurer, er lange timer på hospitalets operationsstue blevet reduceret til ambulante procedurer på et lægekontor, og rekreationstiden er blevet reduceret fra uger til dage.

Udviklingen af god ernæring og forebyggende medicin har spillet en nøglerolle i at hjælpe enkeltpersoner til at leve et bedre liv. Medicinske fremskridt, såsom vacciner og gensplejsede lægemidler, er udviklet for at hjælpe sundhedsudbydere med at udføre deres arbejde mere effektivt og dermed forbedre

På verdensplan er den forventede levetid for mennesker blevet forlænget gennem udvikling af sanitetspraksis, vacciner, affaldsbortskaffelsessystemer og andre teknologier. Denne stigning i forventet levetid er en central årsag til den verdensomspændende befolkningseksplosion.

levering af lægehjælp. I dag designes og udvikles teknologier såsom telemedicin (brug af telekommunikationsteknologier til at levere sundhedsydelser), for at give lettere adgang til medicinsk ekspertise, for at integrere geografisk spredte tjenester, for at forbedre kvaliteten af pleje og for at opnå maksimal produktivitet fra dyre medicinske og tekniske ressourcer.

Med den øgede brug af teknologier i den medicinske industri er det vigtigt at overveje de konsekvenser, der følger med dem. Teknologier, såsom lægemidler og livsstøttesystemer, har hjulpet med at beskytte og forbedre menneskers sundhed.

Medicinske mirakler citeres ofte i Spørgsmålene omkring brugen af mange teknologier er ofte i konflikt med hinanden eller

med meninger og etik hos dem, der er berørt af brugen af dem. Viden baseret på præcis information er derfor afgørende for at træffe fornuftige beslutninger.

Progression

0.-2. klasse

 • Vaccine

 • Lægeundersøgelser, højde, vægt, syn, hørelse, stetoskop

 • Medicin

3. - 5. klasse

 • Vaccine

 • Undersøgelser, Blodtryk, blodsukker, stereolup, mikroskop, hjertemonitor, termometer

 

6. - 8. klasse

 • Teknologier i sundhedsvæsnet. Røngtenstråler, hjernescannere

 • Sundhedsetik. Genteknologi

 • Medicin

9. - 12. klasse

 • Forebyggelse og rehabilitering

 • Telemedicin

 • Medicinske videnskaber

bottom of page